Realizacje

Zobacz, jak wygląda nasza praca. Poniżej znajdziesz przykładowe realizacje.


LP  Realizacja   Miejscowość 
1  Przebudowa stadionu l.a. przy ul. Śląskiej w Szczytnie wariant 400m – obiekt certyfikowany – wykonanie instalacji elektrycznej/oświetlenia boisk i bieżni wraz z wykonaniem kanału technologicznego – w trakcie realizacji ul. Śląska w Szczytnie
2  Rozbudowa stadionu lekkoatletycznego, piłkarskiego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Olsztyńskiej 14 w Dobrym Mieście - w trakcie realizacji – wykonanie instalacji elektrycznej/oświetlenia boisk i bieżni wraz z wykonaniem kanału technologicznego ul. Olsztyńska 14 w Dobrym Mieście 
3  Budynek koszarowo-sztabowy Jednostka Wojskowa Orzysz – instalacje elektryczne i teletechniczne – w trakcie realizacji Orzysz
4  Budowa przyłącza napowietrzno-kablowego SN wraz ze stacją transformatorową oraz agregatem prądotwórczym 400kVA na potrzeby szpitala w Ameryce – Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce  Ameryka
5  Dostosowanie budynku przy ul. Oczapowskiego 5 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie do aktualnie obowiązujących przepisów przeciwpożarowych – kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznej wraz z montażem opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego ul. Oczapowskiego 5 w Olsztynie
6   Przebudowa stacji transformatorowej SN/nN wraz z dostosowaniem układu pomiarowego do obowiązujących zasad TPA – DFM Sp. z o.o.  Dobre Miasto
7   Przebudowa instalacji elektrycznych w Budynku Ośrodka Wypoczynkowego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Bałdach – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  Bałdy
8   Wymiana WLZ i obwodów administracyjnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Jagiellońskiej w Olsztynie – Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jagiellońska w Olsztynie
9  Budowa zakładu produkcyjnego ERKO z centrum badawczo rozwojowym wraz z niezbędną infrastrukturą – kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz z infrastrukturą zewnętrzną Jonkowo 
10   Budowa hali produkcyjno – magazynowej Jutrzenka Sp. z o.o. Dobre Miasto – kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz z przyłączami Dobre Miasto
11   Budowa dwóch słupowych stacji transformatorowych SN/nN 400kVA oraz 630kVA wraz z przyłączami SN – Jutrzenka Sp. z o.o. Dobre Miasto Dobre Miasto
12  Przebudowa abonenckiej stacji transformatorowej – wymiana transformatora, wymiana rozłączników SN, wymiana rozdzielnicy nN, montaż mostów szynowych – Suszarnia Romanowski Sędławki Sędławki
13  Przebudowa bloku nr 105J przy ul. Oczapowskiego 13 w Olsztynie dla potrzeb Ośrodka Badań Patomorfologicznych Wydział Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie – kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych ul. Oczapowskiego 13 w Olsztynie
14  Wymiana WLZ i obwodów administracyjnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych ul. Zwycięstwa 17, Chodkiewicza 5A, Grudziądzka 8, Pionierów 10A – Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa „ Pewność” w Dobrym Mieście ul. Zwycięstwa 17, Chodkiewicza 5A, Grudziądzka 8, Pionierów 10A w Dobrym Mieście
15  Wymiana urządzeń zgodnie z projektem wykonawczym dostosowania abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4kV L-0740 Kamińsk do zwiększonego poboru mocy z dostosowaniem szaf z montażem oraz demontażem urządzeń w rozdzielni niskiego i średniego napięcia w budynku stacji transformatorowej – Zakład Karny w Kamińsku Kamińsk
16  Wymiana oświetlenia zewnętrznego, wykonanie przyłącza wraz z kanałem technologicznym do zasilenia hal magazynowych – Neonet Centrum Logistyczne Dobre Miasto Dobre Miasto