Budowa stacji transformatorowych

Zajmujemy się budową stacji transformatorowych.

Wykonujemy stacje:

  • słupowe – montowane na słupach elektroenergetycznych
  • wnętrzowe – instalowane w pomieszczeniach
  • kontenerowe: mają postać kontenerów wolnostojących, wyposażonych w urządzenia elektryczne

Gwarantujemy indywidualne podejście do Klienta i rzetelne wykonanie prac.

Stacja transformatorowa

Gdzie sprawdzą się stacje transformatorowe i co można dzięki nim zyskać?

Stacje transformatorowe wykorzystywane są między innymi w dużych zakładach przemysłowych i wydobywczych, na placach budowy oraz w miejscach obsługi stacji tramwajowych i kolejowych. Są one rozwiązaniem korzystnym z ekonomicznego punktu widzenia. Pozwalają bowiem przede wszystkim na redukcję kosztów zakupu energii elektrycznej. Dzięki stacji transformatorowej, zapewniającej zasilanie z sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, dane przedsiębiorstwo może przejść z taryfy C na taryfę B, co przekłada się na obniżenie opłat dystrybucyjnych za energię elektryczną.